© 2019 by ATSUKO MURATA

Ravioli

Photo:Atsuko Murata